Mga salik sa pagdating ng mga kanluranin book advice for dating

Posted by / 11-Jul-2020 19:29

Subalit bumaba ang kanyang parte o bahagi sa kalakalang pandaigdig simula 1880.Sa pahina ng Britaain ,ang puwang ng iniwan nito ay agad pinag-agawan ng mga karibal na pwersang Europeo para sa mga teritoryo sa Africa .Ayon sa ekonomista na English na si John Atkins Hobson sa kanyang aklat na Imperialism: A Study (1902),ang nalikha ng Rebolusyong Industriyal ay labis na capital na nangangailangan ng paglalagakan bilang puhunan.Ang hindi pantay na pamamhagi ng yaman ang siya diumanong pinanggling ng labis na kapital.Ito ay ang paniniwala na ang mga puti ay may obligasyong tulungan ang mga kapus palad sa daigdig at maturuan sila ng mga pagpapahalagang Kristyano at kasnayang Europeo.

Sinangayunan ni Lenin ang palagay ni Hobson na ang pangangailangan para sa paglalagakan ng kapital ay bunga sa pagdasa ng produkto sa Europe at pagiging puno ng pamilihan nito.

Ilan sa mga pangunahing salik na ito ay pang-ekonomiya at political.

Pang-ekonomiyang Salik Sa ika-19 na siglo , naging mas madali para sa mga Europeo ang paglalakbay sa malalawak na karagatan.

Nakilala ang teoryang ito bilang Social Darwinism o ang paniniwala na ang natural selection ay angkop din sa mga ugnayan ng tao sa daigdig.

Nanaig ang din ang prinsipyo ng survival of the fittest na nagsasaad na ang may mga katangiang higit na angkop para mabuhay sa daigdig ay yumayaman at nagtatgumpay.

mga salik sa pagdating ng mga kanluranin-4mga salik sa pagdating ng mga kanluranin-13mga salik sa pagdating ng mga kanluranin-38