Ano ang dating pangalan ng pilipinas paleomagnetic dating

Posted by / 25-May-2020 23:21

Sa aking palagay, hindi nararapat na hikayatin natin ang mga mamamayang gamitin na lang ang wikang Ingles nang walang pagsasaalang-alang sa konteksto ng pagsakop ng mga Kastila sa ilang bahagi lang ng bansa natin.Katanggap-tanggap man ang paghiram ng dayuhang salita, ibang usapin na ang paggamit ng Filipinas (Kastila) at Filipino (Ingles) samantalang mayroon naman tayong direktang salin ng mga ito sa sariling wika.Pero kung susuriin ang resolusyon ng KWF noong Abril, ano nga ba ang nararapat na pangalan ng bansa?Mababasa sa website ng KWF ang artikulo ng tagapangulo nitong si Dr.

Ayaw ko mang mamilosopo, kailangang isulong ang isang “baliw” na argumento: Kung gusto nating maging tapat sa kasaysayan, puwedeng gamitin ang pangalang Filipinas pero nararapat din sigurong gamitin ang termino para sa mga hindi nasakop mula 1565 hanggang 1898.Sa titulo ng opisyal na salin, nakasaad ang pangalan ng ating bansa: Ang 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.Sa panimula o preamble pa lang, ginagamit na ang terminong tumutukoy sa mga mamamayan ng ating bansa: “Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino…” Batay sa 1987 Konstitusyon, ang pangalan ng ating bansa ay Pilipinas at ang mga mamamayan nito ay Pilipino, bagama’t nakasaad naman sa Art. 6 na “(a)ng wikang pambansa sa Pilipinas ay Filipino.” Bago tayo magpasyang mas dapat paniwalaan ang Konstitusyon kaysa diksiyonaryo, dapat muna nating malaman ang isa pang pangyayari noong 1987.Dagdag pa ni Almario: “Sa loob ng nakaraang tatlong siglo ay kilala tayo sa Europa b Ilang `Filipinas’ at sa ganitong pangalan ipinroklama ang kalayaan ng ating bansa noong 12 Hunyo 1898.” Wala tayong debate sa datos pero kailangan lang natin ng maikling pagsasakonteksto.Una, malinaw sa ating kasaysayan na hindi buong bansa ang nasakop ng mga Kastila.

ano ang dating pangalan ng pilipinas-49ano ang dating pangalan ng pilipinas-44ano ang dating pangalan ng pilipinas-64

Sa konteksto ng pagdami ng bagong salita, malinaw na ang 20 alpabeto ay hindi na sapat kaya may idinagdag na walo pa, kasama ang F.

One thought on “ano ang dating pangalan ng pilipinas”